Mieszkanie w Rzeszowie, projekt koncepcyjny części pomieszczeń, 2013.